Select Page

Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi
Slēgtā akciju sabiedrība UAB „Imlitex Agro“, juridiskas personas numurs 304286840, reģistrētā juridiskā adrese: Europos pr. 124, LT-46351 Kauņa, tālr. +370 37 322047, e-pasts info@imlitex.com, (turpmāk – Sabiedrība) apņemas aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo https://imlitexagro.lv vietnes privātuma politiku (turpmāk – Privātuma politika), lai saprastu, kāpēc un kā mēs apkopojam Jūsu datus, un kā mēs to izmantosim.

Kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem šajā vietnē mēs apstrādājam?
Lai apmierinātu Jūsu vēlmes un labāko pieredzi mūsu mājas lapā, mēs analizējam Jūsu rīcību vietnes apmeklējumu laikā. Šajā nolūkā izmantojot attiecīgos vietnes apmeklētāju uzraudzības istrumentus: sīkfailus (angliski cookies) un izsekotāju (angliski tracker), mēs automātiski apstrādājam Jūsu ģenerētos datus. Tikai Jūs pats varat atteikties no šīs datu apstrādes, mainot sava pārlūka iestatījumus. Vairāk par to -mūsu sīkdatņu paziņojumā šeit. /hyperlink uz Sīkdatņu paziņojumu/.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes un izsekotāju?
Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešās puses sīkdatnes (angliski cookies), kas ar izsekotāja (angliski tracker) palīdzību analītisko informācijas par apmeklētāju uzvedību nodod „Google Analytics”.

Sīkdatnes ir mazi datu faili, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk nodrošināt saturu. Kad jūs piekļūstat mūsu vietnei vai izmantojat to, kā arī izmantojot mūsu pakalpojumus, rīkus vai ziņojumapmaiņas kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes un izsekotājus, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk Jūs apkalpot, kā arī reklāmas nolūkos. Izsekotāji ir sīkdatņu veids, kas vietnes apmeklētāja katras pārlūkošanas darbības ziņojumu kopā ar tā IP adresi nosūta uz trešās puses datu bāzi analīzei, ko parasti veic mārketinga nolūkos.

Cik ilgi mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
Tā kā sīkfaili un izsekotājs pieder trešai pusei, ar tiem ievāktie dati tiek glabāti „Google Analytics” noteiktajos laika posmos. Jūsu personas datu apstrāde mūsu vietnē tiek veikta tikai tās pārlūkošanas laikā, un pēc tam tos apstrādā trešā puse. „Google Analytics” ir vienīgā trešā puse, kurai tiek atklāti apmeklētāju dati, kas tiek ievākti vietnē izmantojot šos tehniskos līdzekļus.

Jūsu tiesības
Jums, kā datu subjektam, ir šādas tiesības:
1. Tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus. Kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādātajiem personas datiem, kā arī attiecīgu papildu informāciju. Šī papildinformācija ietver personas datu apstrādes mērķus, personas datu kategorijas un personas datu saņēmējus. Mēs Jums iesniegsim Jūsu personas datu kopiju, ar nosacījumu, ka tādējādi netiks pārkāptas citu tiesības un brīvības.
2. Jums ir tiesības pieprasīt personas datu labošanu. Jums ir tiesības precizēt visus kļūdainus Jūsu personas datus un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, papildināt visus nepilnīgus Jūsu personas datus.
3. Tiesības pieprasīt izdzēst savus personīgos datus. Jūs varat izmantot šīs tiesības, kad: (i) personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika savākti vai kā citādi apstrādāti; (ii) Jūs atsaucat savu piekrišanu, un datu apstrādei nav cita juridiska pamata; (iii) Jūs nepiekrītat personas datu apstrādei saskaņā ar piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem; (iv) personas datu apstrāde tiek veikta tiešā mārketinga nolūkos, vai (v) personas datu apstrāde bija nelikumīga. Tomēr, atzīmējam, ka dažos gadījumos Jūs nevarēsiet izmantot šīs tiesības piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai: i) izmantotu vārda un informācijas brīvību; (ii) ievērotu mums saistošos juridiskos pienākumus; vai (iii) iesniegtu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.
4. Tiesības ierobežot datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos: (i) kad Jūs apstrīdējat personas datu pareizību; (ii) kad personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nevēlaties tos izdzēst; (iii) kad personas dati vairs nav nepieciešami mūsu datu apstrādes nolūkiem, tomēr Jūs to pieprasāt, lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; vai (iv) ja Jūs nepiekrītat, lai tie tiktu apstrādāti uz publiska vai likumīga pamata, mēs varam turpināt glabāt Jūsu personas datus, bet turpmāk tos vairs neapstrādāsim, izņemot gadījumus: (i) kad ir Jūsu piekrišana; ii) ja ir iesniegtas, izpildītas un aizstāvētas tiesiskās prasības; (iii) lai aizsargātu citu fizisku vai juridisku personu tiesības vai (iv) svarīgu publisku interešu labā.
5. Tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, bet tikai tiktāl, ciktāl mēs datus izmantojam publisko interešu nolūkos vai tikai mūsu vai trešās personas likumīgajām interesēm. Ja jūs tam nepiekrītat, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot gadījumus, kad mēs varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī lai iesniegtu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.
6. Tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs nepiekrītat, mēs apturēsim Jūsu personas datu apstrādes darbības šim nolūkam.
7. Tiesības uz personas datu pārnesamību. Gadījumos, kad personas datu apstrādes juridiskais pamats ir (i) Jūsu piekrišana vai (ii) līguma izpilde vai darbības, kas tiek veiktas pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
8. Tiesības saņemt savus personas datus sistemātiskā, parasti izmantojamā un datorlasāmā formātā. Tomēr Jūs nevarēsiet izmantot šīs tiesības, ja tās var nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.
9. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā, kuras juridiskā adrese ir A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Viļņā, https://www.ada.lt.
10. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību līdz atsaukšanai.

Jūsu privātuma aizsardzības noteikumu izmaiņas
Mēs regulāri pārskatām mūsu Privātuma politiku, lai tā atspoguļo, kā mēs apstrādājam Jūsu datus. Pēc būtiskām izmaiņām mēs jums par to paziņosim tīmekļa vietnē, līdz ar to mēs iesakām periodiski pārskatīt šo mūsu Privātuma politiku, lai pārliecinātos, ka Jūs vienmēr esat informēts par mūsu piemērojamiem pasākumiem, ko veicam, lai nodrošinātu Jūsu privātumu.

Kā var ar mums sazināties?
Mēs vienmēr vēlamies dzirdēt savu klientu atsauksmes.

Nekavējoties sazinieties ar mums, ja:
• Jums ir kādi jautājumi vai atsauksmes par mūsu Privātuma politiku;
• Jūs vēlaties, lai mēs pārtrauktu Jūsu personas datu apstrādi;
• Jūs vēlaties izmantot savas kā personas datu subjekta tiesības un iesniegt pieprasījumu vai sūdzību.

Jūs varat sazināties ar mums Jūsu personas datu apstrādes un savu tiesību izmantošanas jautājumos, rakstot uz e-pastu DPO@imlitex.eu vai nosūtot rakstiskus pieprasījumus / sūdzības / atsauksmes uz adresi Europos pr. 124, LT-46351 Kauņa.